Construction Project managment

Zarządzanie i nadzór inwestycji budowlanych

O nas

WMpro zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych. Prowadzimy każdy etap procesu budowy, od planowania i przygotowania inwestycji, poprzez zarządzanie projektem, budową oraz prowadzeniem nadzoru budowlanego. Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów, kierowników robót, kierowników budowy, kierowników projektu oraz inspektorów nadzoru. Celem naszej firmy jest jakościowa realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem założonych kosztów i ich optymalizacji.

Planowanie i przygotowanie inwestycji

 • kompleksowa organizacja procesu inwestycyjnego
 • analiza rentowności i wykonalności techniczno-ekonomicznej inwestycji,
 • optymalizacja rozwiązań projektowych i kosztów inwestycji
 • nadzór i koordynacja prac projektowych
 • procedowanie postępowań administracyjnych
 • planowanie budżetu i harmonogramu inwestycji
 • organizacja i prowadzenie przetargów
 • przygotowanie inwestycji do rozpoczęcia budowy
 • doradztwo techniczne
 • wsparcie przygotowania sprzedaży
 • obsługa rynku nieruchomości

Zarządzanie projektem i nadzór / Project management

 • inwestor zastępczy
 • wielobranżowy nadzór inwestorski
 • pełnienie funkcji kierownika projektu
 • koordynacja prac projektowych
 • nadzór jakościowy i techniczny prac
 • kontrola kosztów i rozliczeń inwestycji
 • kontrola harmonogramu i postępu prac
 • prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych

Zarządzanie budową i nadzór / Construction management

 • kompleksowe prowadzenie budowy w systemie pakietowania robót
 • przygotowanie budżetu i harmonogramu inwestycji
 • analiza dokumentacji projektowej wraz z optymalizacją rozwiązań projektowych
 • kierowanie projektem, koordynacja prac wszystkich uczestników procesu budowlanego
 • prowadzenie przetargów na wyłonienie wykonawców robót oraz dostawców materiałów
 • nadzór jakościowy i techniczny prac
 • bieżąca kontrola kosztów i harmonogramu realizacyjnego
 • kontrola rozliczeń finansowych wykonawców i dostawców
 • koordynacja procedur administracyjnych
 • przygotowanie inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Realizacje​

Posiadamy doświadczenie zdobyte przy realizacjach inwestycji budowlanych dla polskich i zagranicznych inwestorów w zakresie budownictwa kubaturowego – obiekty mieszkaniowe, hotelowe oraz biurowe. Realizujemy budowy obiektów nowoprojektowanych oraz remonty, przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka WMpro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe objęte poniższym formularzem kontaktowym, w celu obsługi Twojego zapytania oraz obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Szczegółowe informacje na temat tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym w szczególności na temat Twoich praw z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław

WMpro Sp. z o.o.
ul. Januszowicka 5
53-135 Wrocław
NIP: 8943175131
REGON: 520222614
KRS: 0000927748