ZOL Angel Care

Nazwa inwestycji: ZOL Angel Care

Lokalizacja: ul. Dyrekcyjna, Wrocław

Funkcja: dom opieki dla osób starszych

Status: inwestycja zakończona

Powierzchnia użytkowa: 5 500 m2

Wartość inwestycji: około 25 mln zł

Inwestor: Angel Poland Group

Projektant: Modulor Architekci

Zakres prac: nadzór budowy

Pozostałe realizacje