Hotel Woźniak Resort & Spa*****

Nazwa inwestycji: Hotel Woźniak Resort & Spa*****

Lokalizacja: ul. Sułkowskiego, Kołobrzeg

Funkcja: obiekt hotelowy

Status: inwestycja w trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 16 000 m2

Wartość inwestycji: około 200 mln zł

Inwestor: SEAMED / FERMY DROBIU WOŹNIAK

Projektant: ARCH-E

Zakres prac: nadzór i zarządzanie budową w systemie pakietowania robót

Pozostałe realizacje