Witolda 3840

Nazwa inwestycji: Witolda 3840

Lokalizacja: ul. Księcia Witolda 38-40, Wrocław

Funkcja: obiekt mieszkaniowy z lokalami usługowymi

Status: inwestycja zakończona

Powierzchnia użytkowa: 6 000 m2

Wartość inwestycji: około 42 mln zł

Inwestor: OKRE Development

Projektant: Maćków Pracownia Projektowa

Zakres prac: nadzór i zarządzanie budową w systemie pakietowania robót

Pozostałe realizacje