The View Hotel

Nazwa inwestycji: The View Hotel

Lokalizacja: ul. Plażowa, Darłowo

Funkcja: obiekt hotelowy

Status: przygotowanie inwestycji

Powierzchnia użytkowa: 13 000 m2

Wartość inwestycji: około 135 mln zł

Inwestor: SEA INVEST

Projektant: Q2Studio

Zakres prac: inwestor zastępczy

Pozostałe realizacje