Partynicka Park

Nazwa inwestycji: Partynicka Park

Lokalizacja: ul. Partynicka 5, Wrocław

Funkcja: obiekt hotelowy z lokalami mieszkalnymi

Status: inwestycja w trakcie realizacji

Powierzchnia użytkowa: 3 370 m2

Wartość inwestycji: około 19 mln zł

Inwestor: INWEA

Projektant: B2 STUDIO

Zakres prac: nadzór i zarządzanie budową w systemie pakietowania robót

Pozostałe realizacje