Apartamenty Wiśniowa

Nazwa inwestycji: Apartamenty Wiśniowa

Lokalizacja: ul. Ślężna/Wiśniowa, Wrocław

Funkcja: obiekt mieszkaniowy

Status: inwestycja zakończona

Powierzchnia całkowita: 28 400 m2

Wartość inwestycji: około 60 mln zł

Inwestor: Apartamenty Wiśniowa

Projektant: APA Hubka

Zakres prac: nadzór budowy

Pozostałe realizacje